2021

Tytuł wystawy:           Wystawa jednego eksponatu #1
Rodzaj wystawy:        filatelistyczna
Czas trwania:               25.01.2021 – 16.02.2021

 

Tytuł wystawy:            Wystawa jednego eksponatu #2
Rodzaj wystawy:        historyczna, filatelistyczna
Czas trwania:               17.02.2021 – 14.03.2021

 

Tytuł wystawy:            Wystawa jednego eksponatu #3
Rodzaj wystawy:         filatelistyczna
Czas trwania:                15.03.2021 – 19.04.2021

 

Tytuł wystawy:            Wystawa jednego eksponatu #4
Rodzaj wystawy:         historyczna
Czas trwania:               6.05.2021 – 1.06.2021

 

Tytuł wystawy:           Wystawa jednego eksponatu #5
Rodzaj wystawy:        filatelistyczna
Czas trwania:               2.06.2021 – 30.06.2021

 

Tytuł wystawy:            Marian Fuks – fotograf poczty 1919 – 1935 r.
Rodzaj wystawy:         wystawa fotografii
Czas trwania:               11.06.2021 – 31.07.2021

 

Tytuł wystawy:           Wystawa jednego eksponatu #6
Rodzaj wystawy:       historyczna
Czas trwania:               01.07.2021 – 31.07.2021