USŁUGI MUZEALNE

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, świadczy odpłatnie usługi zgodnie z cenami wymienionymi w Tabeli cen usług, dostępnej w zakładce Cennik usług.

Muzeum udostępnia dokumentację fotograficzną obiektów muzealnych do reprodukowania w publikacjach, umożliwia prowadzenie badań naukowych, a także wydaje zgody na filmowanie.

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00