STAŁA WYSTAWA FILATELISTYCZNA

STAŁA WYSTAWA FILATELISTYCZNA

Wystawa filatelistyczna – wystawa stała zainspirowana 160. rocznicą emisji pierwszego polskiego znaczka pocztowego.

Polska 1 – pierwszy znaczek, projekty Zygmunta Kamińskiego czy Andrzeja Heidricha,  znaczki z kryształkami Swarovskiego, miniaturowa “Bitwa pod Grunwaldem” rytowana przez Czesława Słanię. Te i kilkaset innych filateliów składają się na nową wystawę, która od września 2020 roku prezentowana jest w trzech pomieszczeniach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Trzy ekspozycje to: filatelistyka dla początkujących, projekty i znaczki pocztowe od 1917 do 2008 roku oraz znaczki zagraniczne.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest procesowi powstawania znaczka od projektu przez próby i akcepty do finalnego produktu, rodzajom emisji, materiałom i formom wydawniczym – w oparciu o bogate i unikatowe zbiory muzealne.

 

Druga część ekspozycji prezentuje dzieła wybitnych artystów między innymi: Edwarda Bartłomiejczyka, Wacława Husarskiego, Józefa Toma, Macieja Jędrysika, Waldemara Świerzego oraz znaczki, które wydrukowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartściowych powstały w oparciu o nie.

Ostatni fragment to prezentacja wybranych znaczków z całego niemal świata. Realizacja uniwersalnych tematów takich jak: sztuka, muzyka, zabawa, cyrk – przewijająca się w emisjach poczt z różnych krajów.

 

Zapraszamy serdecznie!