Dział edukacji i promocji

Zajmuje się działalnością edukacyjną i promocyjną. Poprzez organizację lekcji muzealnych, warsztatów, odczytów i imprez artystycznych popularyzuje tematykę związaną z profilem Muzeum. Promuje działalność muzealną poprzez współpracę z mediami, organizacjami społecznymi, szkołami i uczelniami.

Opracowuje ofertę edukacyjną i organizuje oprowadzanie po wystawach muzealnych. Prowadzi kronikę Muzeum i dokumentację wystaw czasowych.

Do najbardziej znaczących imprez organizowanych przez dział należą Europejska Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal listów oraz konkursy literackie i plastyczne min. konkurs na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej „Magiczny czas”.

Dział zajmuje się również organizacją szkoleń przewodników PTTK.