Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Informacja na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 50-954 Wrocław ul. Z. Krasińskiego 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 71 3436765 e-mail: iod@muzeum.wroclaw.pl

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

 • w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
 • w trakcie składania zamówienia wydawnictw Muzeum przez klientów sklepiku oraz podczas dokonywanych transakcji,

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej
 2. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu: • świadczenia usługi w ramach prowadzonego sklepiku, w tym do dostarczenia zakupionego towaru i wystawienia dokumentów księgowych. Klienci korzystający ze sklepiku proszeni są o podanie danych niezbędnych do wysłania zamówionych wydawnictw. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia. • obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówień,
 • realizacji umów związanych z działalnością statutową Muzeum.
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO): • w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia, • marketingu bezpośredniego,
 2. w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu: • w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących organizowanych przez Muzeum wydarzeń i wystaw.

Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe klientów, którzy dokonali zakupu w sklepiku będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe gromadzone w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu lub odwołania zgody na takie przetwarzanie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających, pomieszczenia Muzeum są monitorowane. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni/do nadpisania. Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę informatyczną, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Prawa osób, których dane dotyczą Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 • prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych, poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:14 maja 2020 - 21:38
Ilość wyświetleń: 7607
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
6 14 maja 2020 - 21:24 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
5 20 grudnia 2019 - 14:46 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
4 20 grudnia 2019 - 14:45 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
3 20 grudnia 2019 - 14:44 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
2 13 października 2018 - 15:16 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 14:46 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję