Muzeum dostępne

Godziny otwarcia

Czwartek: 10:00 – 16:00

 

Od 17 sierpnia 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu realizowane jest przedsięwzięcie grantowe: “Zwiększenie dostępności Muzeum Poczty i  Telekomunikacji we Wrocławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia”, będące częścią projektu „Kultura bez barier”.

W ramach projektu przeprowadzono prace w zakresie dostosowania wystaw stałych i  czasowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia. W przestrzeni Muzeum zamontowano oznaczenia poziome i pionowe, a wybrane muzealia, obrazujące historię poczty i  telekomunikacji udostępniono do poznawania za pomocą zmysłu dotyku. Nagrania treści wystaw w  formie audiodeskrypcji i montaż specjalnych znakowań umożliwiają swobodne korzystanie z oferty i  samodzielne poruszanie się po Muzeum osobom ze specjalnymi potrzebami w obszarze widzenia. Ekspozycja stała w Muzeum jest dostosowana i udostępniona dla osób o szczególnych potrzebach.

Wartość grantu: 191 620,00 PLN

Projekt „Kultura bez barier” – projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje na temat dostępności i zwiedzania naszego Muzeum udzielimy Państwu po kontakcie z nami pod adresem mailowym agnieszka.sadlowska@muzeum.wroclaw.pl.

 

Audiodeskrypcje wybranych eksponatów