Muzeum dostępne

Godziny otwarcia

Czwartek: nieczynne

Od 17 sierpnia 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu realizowane jest przedsięwzięcie grantowe: “Zwiększenie dostępności Muzeum Poczty i  Telekomunikacji we Wrocławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia”, będące częścią projektu „Kultura bez barier”.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w zakresie dostosowania wystaw stałych i  czasowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia. W przestrzeni Muzeum zamontowane będą oznaczenia poziome i pionowe, a wybrane muzealia, obrazujące historię poczty i  telekomunikacji udostępnione do poznawania za pomocą zmysłu dotyku. Nagrania treści wystaw w  formie audiodeskrypcji i montaż specjalnych znakowań umożliwią swobodne korzystanie z oferty i  samodzielne poruszanie się po Muzeum osobom ze specjalnymi potrzebami w obszarze widzenia.

Wartość grantu: 191 620,00 PLN

Projekt „Kultura bez barier” – projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1 – Dostosowanie strony internetowej  – 13.10.2022

Informujemy, że do 28 października 2022 roku zamawiający nie dokonał wyboru oferty na audyt i modyfikację strony internetowej.

Zapytanie ofertowe nr 1 – komunikat zamawiającego – 4.11.2022

Zapytanie ofertowe nr 1 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2022

 

Zapytanie ofertowe nr 2 – Kompetencyjne szkolenia pracowników muzeum – 20.10.2022

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 2 – formularz oferty – 20.10.2022

Zapytanie ofertowe nr 2 – informacja o wyborze wykonawcy – 4.11.2022

 

Zapytanie ofertowe nr 3 – Zakup audioprzewodników ze słuchawkami i niezbędną infrastrukturą dla osób
o szczególnych potrzebach w zakresie widzenia – 28.10.2022

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 3 – formularz oferty – 28.10.2022

Zapytanie ofertowe nr 3 – informacja o wyborze wykonawcy – 18.11.2022

 

Zapytanie ofertowe nr 4 – Eliminacja barier utrudniających poruszanie się po budynku i przestrzeni Muzeum – 3.11.2022

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 4 – formularz oferty -3.11.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie nr 4 – 23.11.2022