Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą:

“Świadczenia usług w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych zgodnie z zakresem określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z 2018., poz. 1155 ze zm.) dla kandydatów do pracy, pracowników i stażystów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”

Zapytanie ofertowe nr 2 2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 2020

Informację wytworzył: Sylwia Szurant

Informację opublikował: Sylwia Szurant

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą:

Modernizacja “Sali Fonograficznej” – część stałej ekspozycji telekomunikacyjnej.

Informację wytworzył: Katarzyna Makarewicz

Informację opublikował: Ewelina Grabowska

 

Wrocław, 17 października 2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2019 Modernizacja “Sali Fonograficznej” – część stałej ekspozycji telekomunikacyjnej.
W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Sowa-Szenk s.c., Agnieszka Sowa-Szenk, Tomasz Szenk, Wrocław.

Informację wytworzył: Katarzyna Makarewicz

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:20 listopada 2020 - 10:23
Ilość wyświetleń: 23577
11 20 listopada 2020 - 10:23 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
10 20 listopada 2020 - 10:23 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
9 20 listopada 2020 - 10:22 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
8 4 listopada 2020 - 12:13 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
7 3 listopada 2020 - 14:58 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
6 3 listopada 2020 - 14:58 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
5 17 października 2019 - 12:57 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
4 8 października 2019 - 16:26 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
3 8 października 2019 - 16:26 Zmiana dokumentu Muzeum Wrocław Zobacz wersję
2 10 października 2018 - 23:25 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 23:25 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję