Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

(więcej…)

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro

Dotyczące realizacji zadania pod nazwą “Wykonanie  kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami)

(więcej…)

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro

Dotyczące realizacji zadania pod nazwą “Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”.

(więcej…)

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:10 października 2018 - 23:25
Ilość wyświetleń: 5055
2 10 października 2018 - 23:25 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 23:25 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję