Historia muzeum

15 lutego 1919

Ministerstwo Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej wydaje odezwę, która inicjuje ogólnokrajową akcję zbierania pamiątek związanych z pocztą, telegrafem i telefonem. Plon tej akcji staje się zalążkiem zbiorów przyszłego muzeum pocztowego.

25 stycznia 1921

Powstaje Muzeum Pocztowo-Telegraficzne wpisane w strukturę organizacyjną resortu poczt i telegrafów. Jego siedziba mieści się w gmachu Poczty Głównej w Warszawie przy placu Napoleona 8 (obecnie Plac Powstańców Warszawy).

1921 – początek 1928

W Muzeum, nieczynnym dla publiczności z powodu nieodpowiednich warunków lokalowych, prowadzone są prace w zakresie gromadzenia zbiorów i przygotowania stałych ekspozycji. Muzealne kolekcje reprezentują polską administrację pocztową na prestiżowych wystawach filatelistycznych w kraju i za granicą.

25 marca 1928

Muzealne ekspozycje zostają udostępnione zwiedzającym dwa razy w tygodniu, w nowej siedzibie placówki przy ul. Wierzbowej 11.

1932

Muzeum zmienia swoją nazwę na  Muzeum Poczty i Telekomunikacji, które odtąd mieści się w gmachu Urzędu Telekomunikacyjnego przy ul. Poznańskiej 29 –  jednym z największych budynków użyteczności publicznej przedwojennej Warszawy.

22 lipca 1940

Na mocy decyzji hitlerowskich władz okupacyjnych Muzeum zostaje zamknięte, a większość jego zbiorów wywieziona do Rzeszy.

26 marca 1945

Po wznowieniu działalności głównym zadaniem placówki jest odbudowa przedwojennego zasobu muzealnego. Współpraca z Biurem Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych doprowadza do odzyskania większości eksponatów utraconych w czasie okupacji.

26 czerwca 1946

Po uporządkowaniu pomieszczeń muzealnych oraz przygotowaniu nowych ekspozycji Muzeum udostępnia swoje zbiory publiczności, a także bierze udział w międzynarodowych wystawach filatelistycznych

21 kwietnia 1951

Muzeum zostaje zamknięte na mocy decyzji władz państwowych.

maj 1955

Wrocławscy pocztowcy, wywodzący się z wileńskiego i lwowskiego środowiska pocztowego, z wielkim zaangażowaniem przystępują do organizowania muzeum pocztowego w stolicy Dolnego Śląska. Muzeum otrzymuje lokal w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu przy ul. Z. Krasińskiego 1, gdzie do dzisiaj znajduje się jego siedziba.

1955 – 1956

Organizatorzy wrocławskiego muzeum pocztowego przyjmują i ewidencjonują muzealne zbiory sukcesywnie przywożone z Warszawy do Wrocławia oraz przygotowują stałe ekspozycje dla publiczności.

4 lutego 1956

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zostaje formalnie powołane do życia.

12 grudnia 1956

Uroczystość otwarcia Muzeum inauguruje dostępność tej placówki dla społeczeństwa począwszy od 16 XII 1956 r.

1 września 1979

Muzeum uruchamia w Gdańsku swój Oddział, do zadań którego należy upamiętnianie historycznego rozwoju poczty i telekomunikacji na ziemi gdańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Poczty w Wolnym Mieście Gdańsku.

1988

Muzeum przystępuje do Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Transportu (IATM) i Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

1 stycznia 1999

W wyniku reformy administracyjnej państwa Muzeum Poczty  i Telekomunikacji zostaje wydzielone z resortu łączności i podporządkowane Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, zachowując ogólnopolski zasięg działania.

1 stycznia 2003

Gdański oddział wrocławskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji staje się oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, który odtąd nosi nazwę Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.