2005

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Fauna i Flora na kartach telefonicznych”- ze zbiorów Romana Płatka, Elżbiety Sudół, Artura i Piotra Siemieża z Wrocławia

karty telefoniczne

21.01 – 14.04

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Poznań, historia Poczty i Telegrafu do 1920 r.” – ze zbiorów Jana Urbanka z Poznania

znaki, znaczki, dokumenty

15.04 – 03.06

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„60 lat Poczty Polskiej na Dolnym Śląsku”- wystawa ze zbiorów własnych MPiT, oraz kserokopie

dokumenty, fotografie, plakaty, kserokopie

28.05 – 2.11

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„20 lat Panoramy Racławickiej we Wrocławiu”- ze zbiorów Krzysztofa Lachowicza z Wrocławia oraz ze zbiorów MPiT

filatelistyka

03.06- 3.09

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Krajobrazy świata”- ze zbiorów własnych MPiT

Filatelistyka

04.09 – 02.11

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Projekt karty telefonicznej”- wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych (klas I-III)

prace plastyczne

10.06 – 24.06

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„25 lat Solidarności”- zbiory własne MPiT

Filatelistyka

10.06-15.11

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Ukryte treści na znaczkach i grafice Czesława Słani” – zbiory własne MPiT

Kopie – powiększenia znaczków i grafiki

15.11

Tytuł wystawy: 

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Trąbka Pocztowa” – ze zbiorów Reginy Zalewskiej z Torunia

Filatelistyka

05.11 – 15.01.05