2023

Tytuł wystawy:         Kawalerowie Orderu Virtuti Militari
Rodzaj wystawy:      filatelistyczna
Czas trwania:             14.12.2022 – 20.02.2023


Tytuł wystawy:        550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
Rodzaj wystawy:     Wystawa Jednego Eksponatu
Czas trwania:            9.01.2023 –