2023

Tytuł wystawy:          Kawalerowie Orderu Virtuti Militari
Rodzaj wystawy:     czasowa, filatelistyczna
Czas trwania:             14.12.2022 – 20.02.2023


Tytuł wystawy:           550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
Rodzaj wystawy:      Wystawa Jednego Eksponatu
Czas trwania:              09.01.2023 – 24.02.2023


Tytuł wystawy:          Ukraińskie znaczki wojny
Rodzaj wystawy:      czasowa, filatelistyczna
Czas trwania:              27.02 – 30.06.2023


Tytuł wystawy:          Mikołaj Kopernik – astronom i ekonomista
Rodzaj wystawy:      czasowa
Czas trwania:              08.03 – 02.07.2023