Wystawa jednego eksponatu #2

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Od 16 lutego do 16 marca możecie Państwo oglądać, koleją, drugą już wystawę jednego eksponatu, z okazji 100-lecia Muzeum. Jest to sztanca do bicia medalu z okazji “Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej Warszawa 1928”.
Jest to jedyna znana sztanca medalu filatelistycznego zachowana do naszych czasów. Wystawę uzupełnia medal wystawowy, odznaka uczestników, dyplom dla Stanisława Miksteina oraz plakat Wystawy.
Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie była drugą po odzyskaniu niepodległości ogólnopolską wystawą filatelistyczną. Zorganizowana została w dniach od 3 do 13 maja 1928 roku w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na Dynasach. Jej inicjatorem był mecenas Maurycy Sonnenberg, zaś organizatorem Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Warszawskiego, a protektorat nad Wystawą objął Minister Poczt i Telegrafów, Bogusław Miedziński.
Komitet Wykonawczy Wystawy utworzyli: Włodzimierz Polański (prezes), Włodzimierz Rachmanow (wiceprezes) i Edmund Kozłowski (skarbnik), zaś Sąd Konkursowy składał się z grona takich osób, jak: Jan Dybowski (prezes), Ksawery Stefański, Józef Tyliński, Leopold Womela i Kazimierz Gryżewski. Na wystawie zaprezentowano 56 eksponatów w różnych klasach, zaś wystawcami byli głównie najwybitniejsi polscy filateliści. W wystawie udział wzięło również Ministerstwo Poczt i Telegrafów reprezentowane przez Muzeum Pocztowo-Telegraficzne, które otrzymało złoty medal za całokształt działalności. Złote medale i nagrody honorowe otrzymali m.in.: Stanisław Mikstein (złote i srebrne medale oraz puchar ministra), Włodzimierz Polański, Włodzimierz Rachmanow, Stanisław Adamski i Zdzisław Huzarski. Nagrody wręczono w siedzibie Muzeum Pocztowo-Telegraficznego. Samej Wystawie towarzyszyła specjalna emisja znaczków pocztowych z podobizną prezydenta Ignacego Mościckiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.
W zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zgromadzono liczne pamiątki po Wszechpolskiej Wystawie Filatelistycznej „Warszawa 1928”. Należą do nich: złoty medal projektu Józefa Toma (1883-1962); sztanca o bicia medalu pochodząca z Zakładu Jubilerskiego Wincentego Wabia-Wabińskiego gdzie medal był wybijany i uszlachetniany; dyplomy i plakat zaprojektowane przez artystę malarza Józefa Ryszkiewicza jr. (1888-1942) i wydrukowane w Zakładach Drukarskich L. Bogusławskiego w Warszawie; wreszcie mosiężna odznaka dla uczestników Wystawy, archiwalne dokumenty, liczne fotografie i relacje prasowe.
.
Zapraszamy! 📯
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).