2020

Tytuł wystawy: “DZIEJE ZŁOTEGO”
Rodzaj wystawy: wystawa historyczna
Czas trwania: 13.12.2019 – 28.02.2020

 

Tytuł wystawy: “CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY KRAJOBRAZU I ZABYTKI ZIEMI KŁODZKIEJ ”
Rodzaj wystawy: wystawa pokonkursowa
Czas trwania: 5.03.2020 – 31.03.2020