Wystawa Jednego Eksponatu #4

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

.
Zapraszamy do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu na Wystawę Jednego Eksponatu. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Regulamin Związku Gońców Cesarskiego Miasta Wrocławia. Jest to jedyny, zachowany egzemplarz, pochodzący z 1635 roku.
Pierwsza wzmianka o gońcach pocztowych pochodzi już z XIV wieku. Opłacani byli przez bractwa kupieckie a ich rolą było przekazywanie korespondencji z Wrocławia do Legnicy, Brzegu, Opola, Nysy, Pragi, Kalisza i Gdańska. W XV wieku wprowadzono opłaty za usługi gońców. Rozwój kontaktów handlowych w XVI wieku Wrocławia z licznymi miastami w kraju i poza jego granicami przyczynił się do utworzenia cechu gońców miejskich, który miał szczególne znaczenie w komunikacji Wrocławia z Norymbergą, Gdańskiem, Krakowem oraz Lipskiem. Niebawem, dnia 10 marca 1573 roku, Rada Miejska Wrocławia uchwaliła specjalny regulamin dla gońców.
Pod koniec XVI wieku miejskie połączenia Wrocławia z Lipskiem osiągnęły tak dużą skalę, że dotychczasowy mały cech gońców miejskich przekształcił się w duży Związek Gońców. Powołany został dla obsługi łączności z Lipskiem. W 1596 roku nadano mu nowy regulamin, który został odnowiony w 1635 roku i zatwierdzony przez Radę Miejską 9 marca 1635 roku pod nazwą „Regulamin Związku Gońców Cesarskiego Miasta Wrocławia”. Dokument ukazał się drukiem jeszcze w tym samym roku wydany przez drukarza Georga Baumana.
Regulamin z 1635 roku obowiązywał gońców na szlaku Wrocław – Lipsk. Określał wysokość opłat za utrzymanie gońców, sposób prowadzenia dokumentacji i rejestracji korespondencji przychodzącej, sposoby doręczania przesyłek oraz wysokość kar za niestosowanie wprowadzonych przepisów.
Wystawa można zwiedzać do końca maja 2021 roku.
.
Zapraszamy! 📯
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).