Dla zwiedzających

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Godziny otwarcia:

 1. Wtorek – sobota: 10:00 – 16:00
 2. Niedziela: 10:00 – 15:00
 3. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje na 30 minut przed zamknięciem muzeum.
 4. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
 5. W środy wstęp do Muzeum jest bezpłatny. Dotyczy to wyłącznie zwiedzających indywidualnie, nie dotyczy grup zorganizowanych i pozostałej działalności Muzeum.

Uwaga!
W celu zwiedzania grupą powyżej 10 osób, należy dokonać rezerwacji pod nr telefonu 71 346 95 82.


Ceny biletów:

 • normalny: 18 zł,
 • ulgowy: 13 zł,
 • bilet rodzinny (uprawnia do wejścia dwóch osób dorosłych z co najmniej jednym dzieckiem): 30 zł,
 • grupowy (minimum 10 osób): 13 zł od osoby,
 • dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora cena biletu wstępu w niedzielę wynosi – 5 zł od osoby,
 • dla posiadaczy wrocławskiej i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny cena biletu wstępu wynosi – 9 zł od osoby,
 • oprowadzanie grupy w języku polskim: 70 zł + bilet wstępu dla każdego uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
 • oprowadzanie grupy w języku angielskim: 150 zł + bilet wstępu dla każdego uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
 • lekcja muzealna:
  • grupy zorganizowane:  60 zł + 10 zł bilet wstępu dla każdego uczestnika,
  • grupy przedszkolne: 120 zł. Lekcja muzealna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Bilety bezpłatne przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
 5. dzieciom do lat 7.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 2. uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych
  w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

Nauczycielom:

 1. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 2. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3.  szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 4. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 5. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 6. Kombatantom.

Regulamin zwiedzania w okresie obostrzeń wprowadzonych w wyniku epidemii COVID-19.