Biblioteka

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór zbudowany na bazie dawnej Biblioteki Generalnej Dyrekcji Poczt Królestwa Polskiego. Obecnie składa się na niego polska i obca literatura z zakresu filatelistyki oraz historii poczty i telekomunikacji, urzędowe wydawnictwa resortowe, polskie i zagraniczne czasopisma i katalogi, encyklopedie, słowniki a także starodruki i rękopisy.

Na wyróżnienie zasługuje niewielki liczący 47 woluminów zbiór starych druków. Znajdują się tu wyjątkowo cenne pozycje między innymi: „Kürzer Bericht wegen Einrichtung der Posten” z 1680 roku, zawierający raport z działalności Królewsko-Polskiego Pocztamtu w Gdańsku a latach 1661-1680 oraz „Il Buratino Veredico […]” – włoski XVII-wieczny informator o rozkładzie jazdy poczt listowych i osobowych w Europie, wydany w Rzymie w 1684 roku. Zaopatrzony jest w sześciojęzyczny słownik, w tym polski, wyrazów i zwrotów najczęściej używanych podczas podróży.

Większość polskich starodruków pochodzi z XVIII wieku. Są to inwentarze złożone z regestrów praw, statutów, a także konstytucji koronnych i litewskich w tym ordynacji pocztowych.

Wśród druków XIX-wiecznych znajduje się pokaźny zbiór polskich kalendarzy zawierających informacje o komunikacji i urzędach pocztowych, m. in. kalendarzyki polityczne z tabelami traktów pocztowych i połączeń pocztowych a Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z księgozbioru w czytelni, gdzie mają do dyspozycji katalog autorski, tytułowy i rzeczowy.