2003

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Krajobrazy świata”- ze zbiorów MPiT

Filatelistyka

11.04-20.05

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Poczta Piły i okolic na przełomie XIX i XX wieku” – ze zbiorów Romana Wikieła

Filatelistyka

11.04-20.05

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Wystawa grafiki i rysunku Andrzeja Jeziorkowskiego” – ze zbiorów artysty – A. Jeziorkowskiego, MPiT, Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu

Grafika i rysunek, projekty znaczków i znaków pocztowych

23.05-23.06

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„Z historii Poczty Saksońskiej XVII-XIX”- ze zbiorów R.Springer, G.Hahna, E. Gottschalda, V. Boehme

wystawa listów

23.06-10.10

Tytuł wystawy:

Rodzaj wystawy:

Czas trwania:

„25 lat Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II” – ze zbiorów MPiT oraz Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu

filatelistyka, projekty znaczków, fonotelistyka

17.10-10.01.04