Oferta dla szkół podstawowych

Oferta edukacyjna Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu obejmuje zajęcia powiązane z naszymi głównymi wystawami stałymi i stanowi doskonałe uzupełnienie dla prezentowanych na nich eksponatów. Możemy podzielić je na trzy główne tematy, w zakresie których zapoznamy dzieci  – w sposób ciekawy i dostosowany do wieku – z poszczególnymi obszarami prezentowanej w Muzeum historii.

 

HISTORIA POCZTY

,, Filatelistyka dla najmłodszych” – zajęcia przybliżające najmłodszym historię znaczka pocztowego, jego przeznaczenie oraz różnorodność form, a wreszcie filatelistykę jako hobby.

„Droga listu” – zajęcia pokazujące dzieciom najbardziej tradycyjną z form komunikacji – opowiemy historię pisania i przesyłania listów.

„Goniec pocztowy” – opowiemy o tym jak w dawnych czasach dostarczano listy oraz jakie niebezpieczeństwa i trudności mógł spotkać na swej drodze goniec pocztowy.

 

HISTORIA TELEKOMUNIKACJI

„Od tam-tamu do telefonu komórkowego” –  podczas zajęć zapoznamy się z historią rozwoju telekomunikacji na przykładzie przełomowych wynalazków takich jak telegraf, radio, telefon oraz przekonamy się jak wielki wpływ miały one na rozwój współczesnej cywilizacji.

 

HISTORIA PODRÓŻOWANIA

„Dawne podróże” – podczas zajęć zapoznamy się z tematyką podróżowania na przestrzeni wieków. Zobaczymy dawne pojazdy, stroje, akcesoria podróżnicze oraz porozmawiamy o sposobach podróżowania dawniej i dziś.

 

 

Na lekcje muzealne obowiązują zapisy: edukacja@muzeum.wroclaw.pl

Tel. 71 346 95 82

Czas trwania zajęć ok. 60 min.

Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

Grupy szkolne: 60 zł/grupa plus 10 zł/os.