Modernizacja Muzealnej Wystawy Stałej Historia polskiej poczty

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu realizuje projekt  pn. „Modernizacja Muzealnej Wystawy Stałej Historia polskiej poczty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość projektu: 288 924 zł

Środki pochodzące z dotacji MKiDN: 180 000 zł

Opis zadania:

głównym celem zadania jest modernizacja wystawy stałej znajdującej się w sali pn. „Historia polskiej poczty” pod kątem dostosowania wystawy do współczesnych standardów prezentowania muzealiów oraz treści historycznych oraz bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni wystawienniczej.

W projekcie przebudowy Sali Historycznej pojawi się nowa ścieżka zwiedzania –  w formie korytarzy labiryntu oraz stanowisko interaktywne, przeznaczone do prezentacji treści edukacyjnych.

Do całości aranżacji zostaje dopasowana instalacja oświetlenia sali oraz nowe gabloty, zapewniające wysoki standard ekspozycji i ochrony eksponatów.

Dodatkowo zaplanowano renowację obrazu pochodzącego jeszcze ze zbiorów przedwojennych MPiT, który będzie zdobił zmodernizowane wnętrze.