Public Information Bulletin

The Public Information Bulletin was created for the purpose of making the public information of the Post and Telecommunications Museum in Wroclaw available in electronic form.

Orders

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

(more…)

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro

Dotyczące realizacji zadania pod nazwą “Wykonanie  kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami)

(more…)

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro

Dotyczące realizacji zadania pod nazwą “Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”.

(more…)

Information generated by:Łukasz Hibner
Date of last update:1 November 2018 - 11:13
Number of views: 288
1 1 November 2018 - 11:13 Document creation Łukasz Hibner See the version