ARCHIWALNE NUMERY “ROCZNIKA MUZEALNEGO”

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Szanowni Państwo!

W związku ze wznowieniem edycji wydawanego niegdyś przez nasze Muzeum “Rocznika Muzealnego”, pragniemy poinformować, że jego archiwalne numery są już dostępne naszych stronach. Zachęcamy do ich lektury!

Jednocześnie zapraszamy Państwa do współpracy przy redagowaniu następnego numeru „Rocznika Muzealnego”, w którym chcemy publikować oryginalne i przeglądowe prace z dziedzin związanych z historią poczty, budynków pocztowych, filatelistyki, kart pocztowych, telegrafii, telekomunikacji i muzealnictwa.

Zapraszamy do publikacji swych treści autorów, badaczy, kolekcjonerów oraz pasjonatów zainteresowanych tą tematyką.

Propozycje artykułów prosimy kierować do naszego działu redakcyjnego na adres: redakcja@muzeum.wroclaw.pl

Dział Redakcji „Rocznika Muzealnego”

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
Tel. 71 3469591

e-mail: redakcja@muzeum.wroclaw.pl