Oferta dla przedszkoli

Oferta edukacyjna Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu obejmuje zajęcia powiązane z naszymi głównymi wystawami stałymi i stanowi doskonałe uzupełnienie dla prezentowanych na nich eksponatów. Możemy podzielić je na trzy główne tematy, w zakresie których zapoznamy dzieci  – w sposób ciekawy i dostosowany do wieku – z poszczególnymi obszarami prezentowanej w Muzeum historii.

 

HISTORIA POCZTY

,, Filatelistyka dla najmłodszych”zajęcia przybliżające najmłodszym historię znaczka pocztowego, jego przeznaczenie oraz różnorodność form, a wreszcie filatelistykę jako hobby.

„Droga listu”zajęcia pokazujące dzieciom najbardziej tradycyjną z form komunikacji – opowiemy historię pisania i przesyłania listów.

„Goniec pocztowy” – opowiemy o tym jak w dawnych czasach dostarczano listy oraz jakie niebezpieczeństwa i trudności mógł spotkać na swej drodze goniec pocztowy.

 

HISTORIA TELEKOMUNIKACJI

„Od tam-tamu do telefonu komórkowego” –  podczas zajęć zapoznamy się z historią rozwoju telekomunikacji na przykładzie przełomowych wynalazków takich jak telegraf, radio, telefon oraz przekonamy się jak wielki wpływ miały one na rozwój współczesnej cywilizacji.

 

HISTORIA PODRÓŻOWANIA

„Dawne podróże” podczas zajęć zapoznamy się z tematyką podróżowania na przestrzeni wieków. Zobaczymy dawne pojazdy, stroje, akcesoria podróżnicze oraz porozmawiamy o sposobach podróżowania dawniej i dziś.

 

 

Na lekcje muzealne obowiązują zapisy: edukacja@muzeum.wroclaw.pl

Tel. 71 346 95 82

Czas trwania zajęć ok. 60 min.

Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

Grupy przedszkolne za przeprowadzenie zajęć płacą 120 zł/grupa.