Oferta dla przedszkoli

Oferta edukacyjna Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu obejmuje zajęcia powiązane z naszymi głównymi wystawami stałymi i stanowi doskonałe uzupełnienie dla prezentowanych na nich eksponatów. Możemy podzielić je na trzy główne tematy, w zakresie których zapoznamy dzieci – w sposób ciekawy i dostosowany do wieku – z poszczególnymi obszarami prezentowanej w Muzeum historii.

HISTORIA POCZTY
,, Filatelistyka dla najmłodszych” – zajęcia przybliżające najmłodszym historię znaczka pocztowego, jego przeznaczenie oraz różnorodność form, a wreszcie filatelistykę jako hobby.
„Droga listu” – zajęcia pokazujące dzieciom najbardziej tradycyjną z form komunikacji – opowiemy historię pisania i przesyłania listów.
„Goniec pocztowy” – opowiemy o tym jak w dawnych czasach dostarczano listy oraz jakie niebezpieczeństwa i trudności mógł spotkać na swej drodze goniec pocztowy.

HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
„Od tam-tamu do telefonu komórkowego” – podczas zajęć zapoznamy się z historią rozwoju telekomunikacji na przykładzie przełomowych wynalazków takich jak telegraf, radio, telefon oraz przekonamy się jak wielki wpływ miały one na rozwój współczesnej cywilizacji.

HISTORIA PODRÓŻOWANIA
„Dawne podróże” – podczas zajęć zapoznamy się z tematyką podróżowania na przestrzeni wieków. Zobaczymy dawne pojazdy, stroje, akcesoria podróżnicze oraz porozmawiamy o sposobach podróżowania dawniej i dziś.

Na lekcje muzealne obowiązują zapisy:
edukacja@muzeum.wroclaw.pl
tel. 71 346 95 82
Czas trwania zajęć ok. 60 min.
Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.
Grupy przedszkolne za przeprowadzenie zajęć płacą 120 zł/grupa.