Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w postaci elektronicznej.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro

Zakup oprogramowania z usługą wdrożenia na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest zakup bezterminowej licencji oprogramowania do ewidencjonowania muzealiów w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Termin realizacji zamówienia do końca października 2018 r. Oferty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2018 r. na adres katarzyna.makarewicz@muzeum.wroclaw.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:
• dostarczenia oprogramowania, instalacji oraz konfiguracji systemu ewidencjonowania muzealiów
• udzielenia bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie na minimum 4 stanowiska klienckie
• przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania
• dostarczenia pełnej dokumentacji systemu w języku polskim
• udzielenia dostępu do najnowszej wersji systemu/aktualizacji systemu przez okres min 5 lat

Wymagania systemu:
• serwer systemu pracujący w systemie operacyjnym Linux – preferowany przez Zamawiającego system to CentOS 7
• gromadzenie i ewidencjonowanie informacji na temat obiektów własnych i obcych (będących w muzeum na stałe lub czasowo)
• gromadzenie i ewidencjonowanie materiału cyfrowego związanego z działalnością muzeum oraz archiwalnych materiałów wizualnych (fotografie, negatywy, kserokopie, mikrofilmy, diapozytywy)
• gromadzenie danych konserwatorskich (opinie stanu zachowania, karty konserwatorskie)
• możliwość przeprowadzania kwerend w kontekstach: obiekt, galeria, bibliografia, twórca, miejsce powstania, technika, tworzywo, rodzaj, pracownia, lokalizacja, producent, dokument, wystawa itp.
• okresowe raporty i statystyki
• wydruk ksiąg i innych dokumentów ewidencyjnych- rozliczanie ilościowe i wartościowe zbiorów (skontra komputerowe, rozliczanie ksiąg inwentarzowych, stany inwentarzy w danym dniu)
• funkcje zabezpieczające dane (rozbudowany system uprawnień użytkowników, dane poufne, blokowanie danych)
• Skalowalna architektura systemu, umożliwiająca obsługę min. 1 000 000 (1 miliona) muzealiów, możliwa do rozbudowania w celu obsługi (ewidencji) min. 50 000 000 (50 milionów) obiektów i wykonywanie skutecznych zapytań w celu przeszukania bazy danych tej wielkości
• Możliwość zapisu obiektów w postaci multimedialnej (np. skan o wysokiej rozdzielczości TIFF, skan 3D, plik PDF, plik CAD) w połączeniu z indeksowalnymi metadanymi, tj. umożliwiającymi wyszukanie wybranego obiektu
• Możliwość budowania dynamicznych zapytań / tworzenia nowych kryteriów wyszukiwania
• moduł zapewniający możliwość integracji ze stroną internetową Zamawiającego w zakresie udostępniania kwerend oraz prezentacji wyników wyszukiwania
• Pełna internacjonalizacja produktu z możliwością dodawania nowych języków / nowej lokalizacji
• Możliwość tworzenia wydruków pojedynczych i masowych zgodnie z wymogami Muzeum
• Możliwość nieograniczonego eksportu i importu danych.

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz

 

Wrocław, 11 września 2018 r.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018 dotyczącego zakupu bezterminowej licencji oprogramowania do ewidencjonowania muzealiów w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FP System z Wałcza.

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz

 

Wrocław, 23 kwietnia 2018 r.

W dniu dzisiejszym unieważniam postępowanie w sprawie “Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018 dotyczącego realizacji projektu “Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”

W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło siedem ofert. Oferty nie spełniały oczekiwań, postępowanie zostało unieważnione.

Informacja wytworzona przez:Łukasz Hibner
Data ostatniej aktualizacji:8 października 2019 - 16:28
Ilość wyświetleń: 356
NumerData zmianyAkcjaZmieniającyLink do wersji sprzed zmiany
2 13 października 2018 - 15:20 Zmiana dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję
1 10 października 2018 - 23:30 Utworzenie dokumentu Łukasz Hibner Zobacz wersję