ROCZNIK MUZEALNY


Wznowiony po dwudziestu sześciu latach periodyk Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Prezentuje rezultaty ważnych dla Muzeum badań naukowych prowadzonych przez pracowników MPiT.

Spis treści

Tomasz Suma

Słowo wstępne   –  7

ARTYKUŁY

Tomasz Suma

Muzeum Poczty i Telekomunikacji – sto lat tradycji    –    11

Agnieszka Sadłowska

Tradycja zawodu pocztowca a powstanie muzeum resortowego na przykładzie muzeum pocztowego  –  29

 Michał Plutarski

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Instytucja deponująca pamięć zbiorową  –  55

Justyna Jeleniewska-Janusz

Emisje znaczków: Tysiąclecie Państwa Polskiego z 1966 r. i 75 lat ruchu filatelistycznego w Polsce z 1968 r. w oparciu o materiały znajdujące się w Rejestrach przedmiotów pozainwentarzowych archiwum dokumentów emisji znaczków pocztowych przechowywanych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu  –  77

Tomasz Suma

Znakowanie proweniencyjne zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w latach 1921-2020    –  109

MISCELLANEA

Michał Plutarski

Dwie koperty listów autorstwa księcia Franciszka Grzegorza Lubomirskiego z 1786 r. w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu    –  177

Mariola Jarocka

Tryptyk obrazów Vlastimila Hofmana w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu    –  189

Tomasz Suma

Pracownicy poczt Królestwa Polskiego w 1839 roku. Archiwalna baza danych.     –  199

Cena: 5,00 zł

Godziny otwarcia

Czwartek: 10:00 – 16:00