Godziny otwarcia

Niedziela : 10:00 – 15:00

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że planujemy wznowienie edycji wydawanego niegdyś przez nasze Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu “Rocznika Muzealnego”.

W redagowanym przez nas wydawnictwie chcemy publikować oryginalne i przeglądowe prace z dziedzin związanych z historią poczty, budynków pocztowych, filatelistyki, kart pocztowych, telegrafii, telekomunikacji oraz pokrewnych im tematów.

Zapraszamy do współpracy i publikacji swych treści autorów, badaczy, kolekcjonerów oraz pasjonatów zainteresowanych tą tematyką.

  • Zapraszając Państwa do współpracy, prosimy o nadsyłanie prac, które dotychczas nie były publikowane, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.
  • Teksty artykułów prosimy przygotowywać w postaci dokumentu MS Word, o objętości nie większej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu, czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 oraz interlinią o szerokości 1,5 w całości wyjustowaną.
  • Materiały ikonograficzne prosimy nadsyłać w osobnych plikach typu JPG (rozdzielczość min. 300 dpi) w liczbie do 10 sztuk. Przesyłane materiały graficzne powinny być ponumerowane oraz opatrzone stosownymi podpisami, zamieszczonymi w oddzielnym pliku programu Word.

Propozycje artykułów prosimy kierować do naszego działu redakcyjnego na adres: redakcja@muzeum.wroclaw.pl

Zapraszamy!

Dział Redakcji „Rocznika Muzealnego”
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
Tel. 71 3469591
e-mail: redakcja@muzeum.wroclaw.pl