Konkurs na projekt kartki pocztowej: „63 dni niezwykłej łączności”

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz Chorągiew Dolnośląska ZHP zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt kartki pocztowej: „63 dni niezwykłej łączności” organizowanego w ramach obchodów 80. rocznicy Harcerskiej Poczty Polowej powstania warszawskiego.

Konkurs ma na celu krzewienie patriotyzmu oraz poszanowania wiedzy na temat historii i funkcjonowania Poczty Polskiej oraz historii Poczty Powstańczej, upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego, rozwijanie zainteresowań filatelistycznych i umiejętności plastycznych wśród uczestników.

Konkurs skierowany jest do 4 grup wiekowych:

  • I grupa – zuchy – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
  • II grupa – harcerze – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
  • III grupa – harcerze starsi, wędrownicy – uczniowie szkół średnich
  • IV grupa – instruktorzy, starszyzna i seniorzy – dorośli.

Wymagania konkursowe dotyczące prac:

  • prace powinny zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu,
  • prace powinny być wykonane na jednej stronie papieru technicznego w formacie A5,
  • technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa),
  • prace nie mogą zawierać elementów 3D i brokatu,
  • każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Prace wraz z podpisaną zgodą na wykorzystanie projektu kartki oraz uzupełnioną informacją o autorze (naklejoną na drugą stronę pracy) należy dostarczyć na adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na godzinę 14:00 dnia 10 maja 2024 roku i nie obowiązuje data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 maja 2024 roku

Regulamin konkursu “63 dni niezwykłej łączności”

Zgoda na wykorzystanie projektu kartki pocztowej – konkurs “63 dni niezwykłej łączności”