Wystawa Jednego Eksponatu #11

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy na grudniową Wystawę Jednego Eksponatu.
W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, która przypada na 13 grudnia, prezentujemy kompletny arkusz przedrukowy znaczków emisji: “40. rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej” z czarnym nadrukiem hasła: “13.XII.1981 r. WOJNA WRON Z NARODEM 13.XII.1982 r.” wraz z “gapą niemiecką z gwiazdą”.
Wydanie przedrukowe to wtórne wydanie z naniesionym maszynowo lub ręcznie tekstem (z rysunkami lub symbolami) na znaczkach już istniejących w celu zmiany ich charakteru albo przeznaczenia. Często jest to nadruk okolicznościowy (z okazji rocznic, wystaw, imprez sportowych), nadruki stosuje się też w celu zmiany nominalnej znaczka (szczególnie w okresie inflacji).
Nadruki na znaczkach emisji: “40. rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej” zostały wykonane przez grupę działaczy podziemnej Struktury “Solidarność Nauczycieli” w Łodzi jako protest przeciwko wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce. Wydanie ma charakter dywersyjno – propagandowy. Z filatelistycznego punktu widzenia znaczek należy traktować jako fałszerstwo.
Wizerunek znaczka przedrukowego został wtórnie wykorzystany na znaczkach emisji: “Stan wojenny a poczta” 13 grudnia 2000 roku.
.
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).