Poczta Zofii Stryjeńskiej. Sztuką połączeni.

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Szanowni Państwo!
2 sierpnia o godzinie 12:00 odbędzie się wernisaż wystawy pt. “Poczta Zofii Stryjeńskiej. Sztuką połączeni.”
Na wystawie zwiedzający będą mieli możliwość odkryć losy kolekcji obrazów autorstwa malarki, wykonanych przed 1932 rokiem na zlecenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów, a następnie przekazanych do Muzeum Poczty i Telekomunikacji.
Przedstawione zostaną zarówno prace pochodzące z zasobu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, jak i te stanowiące depozyt Muzeum Książąt Lubomirskich – Oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Na wystawie znajdą się również kartki pocztowe powstałe na podstawie projektów malarki. Na ekspozycji nie zabraknie znaczków pocztowych. Zaprezentowane zostaną walory filatelistyczne, które Poczta Polska wprowadziła do obiegu w 1994 r., tytułując emisję “Tańce polskie wg Zofii Stryjeńskiej”.
Ponadto zwiedzającym zostanie przybliżona postać artystki zarówno w kontekście jej współpracy z Ministerstwem Poczt i Telegrafów w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także jako jednej z najwybitniejszych artystek 1. połowy XX wieku w naszym kraju.

Wystawa potrwa do 15.10.2023 r.
Zapraszamy!