Oprowadzania kuratorskie grup osób niewidomych i niedowidzących

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Od 2022 r.  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu uczestniczy w projekcie „Kultura bez barier”, dzięki któremu może przygotować ofertę dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie widzenia.

W ramach realizacji zadania “Zwiększenie dostępności Muzeum Poczty i  Telekomunikacji we Wrocławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia” w przestrzeni Muzeum zamontowane zostały oznaczenia poziome i pionowe, a wybrane muzealia, obrazujące historię poczty i  telekomunikacji udostępnione do poznawania za pomocą zmysłu dotyku. Nagrania treści wystaw w  formie audiodeskrypcji i montaż specjalnych oznakowań umożliwią swobodne korzystanie z oferty i  samodzielne poruszanie się po Muzeum osobom ze specjalnymi potrzebami w obszarze widzenia.

Oprócz udostępnienia wystaw dla indywidualnych zwiedzających, przygotowaliśmy specjalną ofertę skierowaną do grup, a w szczególności osób młodych. Proponujemy Państwu cztery edycje tematycznych oprowadzań kuratorskich. Oprowadzania będą prowadzone przez naszych przeszkolonych pracowników. Przy każdym oprowadzaniu, oprócz opowieści narracyjnej na dany temat, przygotowaliśmy dla Państwa zabytki przystosowane do oglądania przy pomocy dotyku. Dzięki udostępnieniu i opisowi w formie audiodeskrypcji poszczególnych przedmiotów, chcemy aby widz, który nie może korzystać ze zmysłu wzroku, mógł doznać w pełni naszej wystawy i tego, co chcemy Państwu zaprezentować przy pomocy innych zmysłów.

Tematy i terminy oprowadzań kuratorskich:

  • 29 marca 2023 roku, godzina 13.00 – Tajemnice Komunikacji,
  • 14 kwietnia 2023 roku, godzina 12.00 – Historia podróżowania,
  • 9 maja 2023 roku, godzina 11.00 – Historia poczty i skrzynki pocztowej,
  • 30 maja 2023 roku, godzina 12.00 – Dzieje wagi pocztowej.

Prosimy o rezerwację miejsc na poszczególne wydarzenia pod nr telefonu: 71 346 95 82 lub drogą mailową: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Maksymalna ilość osób na pojedynczym oprowadzaniu – 20 osób (w tym wliczone są osoby asystujące).