„NIE TYLKO KOCHANOWSKI PISAŁ FRASZKI” – konkurs literacki z okazji stulecia Muzeum

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim z okazji stulecia Muzeum pt. “Nie tylko Kochanowski pisał fraszki”. Konkurs będzie trwał w czasie jutrzejszego wydarzenia, jakim jest uroczyste rozpoczęcie sprzedaży banknotu pamiątkowego 0 Euro. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Z OKAZJI Z STULECIA MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU PT.: „NIE TYLKO KOCHANOWSKI PISAŁ FRASZKI”

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

2. Cele konkursu:
upamiętnienie ważnego wydarzenia, jakim jest stulecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania
propagowanie historii poczty i telekomunikacji

4. Wymagania konkursowe:
fraszka powinna nawiązywać do stulecia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
praca powinna mieć nadany tytuł
długość wersów jest dowolna

minimalna ilość wersów – 5, maksymalna – 20

Uwaga!
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
zapoznanie się z regulaminem konkursu, podpisanie zgody na przetwarzanie danych oraz wypełnienie informacji o autorze.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie tychże danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.

5. Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 26.06.2021 r. o godzinie 10:00

prace należy wrzucić do czerwonej skrzynki znajdującej się przed wejściem do Muzeum, do godziny 13:30

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 czerwca 2021 r. o godzinie 14:00. Nazwisko laureata zostanie wyczytane na głos na terenie Muzeum i umieszczone na stronie internetowej (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i nie będą zwracane autorom. W celu odbioru nagród będziemy kontaktować się telefonicznie (jeśli autor fraszki nie będzie w tym momencie na terenie Muzeum).

7. Postanowienia końcowe:
– sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu,
– organizatorzy nie zwracają prac konkursowych,
– organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród,
– ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
– przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu,

Regulamin zatwierdzono w dniu 24.06.2021 r.
Zachęcamy do udziału w konkursie!