Modernizacja “Sali Fonograficznej”

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu pozyskało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wspierania działań muzealnych w wysokości 70 000,00 zł na Modernizację “Sali Fonograficznej” – części stałej ekspozycji Telekomunikacyjnej. 

Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  przyznał Muzeum dotację z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 48 257,50 zł w ramach tego samego projektu.

 

Nadrzędnym celem przewidzianego przez nas zadania jest modernizacja ekspozycji fonograficznej znajdującej się w jedynym w Polsce Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Ekspozycji towarzyszyć będą wielkoformatowe wydruki wykorzystujące reprodukcje materiałów fotograficznych dotyczących rozwoju fonografii. Reprodukcje fotograficzne pochodzić będą ze zbiorów własnych i zdigitalizowanych archiwalnych czasopism. Celem modernizacji Sali Fonograficznej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksponatów, dostosowanie ekspozycji do współczesnych standardów i dotarcie do nowych grup odbiorców. Modernizacja Sali Fonograficznej umożliwi także przybliżenie tematyki ekspozycji dzieciom i młodzieży poprzez obcowanie z historią w bardziej przystępnym dla nich otoczeniu.  Modernizacja ekspozycji znacznie wzmocni pozycję Muzeum na kulturalnej mapie Wrocławia i Dolnego Śląska ze względu na wyjątkowość tematyki, jakiej poświęcona będzie wystawa. Sala Fonograficzna będzie otwarta dla miłośników muzyki, kolekcjonerów i pasjonatów dawnego brzmienia.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.