Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

Godziny otwarcia

Niedziela : 10:00 – 15:00

Równocześnie ze świętem „Dzień Znaczka” 9 października jest także obchodzony jako ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY połączony w tym roku z MIĘDZYNARODOWYM DNIEM PISANIA LISTÓW, który obchodzony jest od 1953 roku.

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów (dawniej Tydzień) z początku był walką o pokój, która z czasem przekształciła się w niesienie uśmiechu dzieciom ciężko chorym i leżącym w szpitalach. Wymiana listownej korespondencji miała być pozytywnym elementem szarej codzienności oraz miała przypominać wszystkim ludziom o tym, jak ważną rolę odegrała poczta w rozwoju gospodarczo-społecznym w wielu krajach.

Idea ta przyjęła się i rozpostarła na cały świat. Szesnaście lat po tym jak ustanowiono Tydzień Pisania Listów jako międzynarodowy, wymyślono alby ustanowić również Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a na datę tego święta idealnie odpowiadał 9 października.

W Polsce Dzień Pisania Listów obchodzony jest od 2009 roku. Wielką skalę tego przedsięwzięcia rozpoczęła organizacja charytatywna Marzycielska Poczta. Celem tej akcji jest wysyłanie listów, kartek i upominków do chorych dzieci przez cały rok – nie tylko przez jeden tydzień w październiku. Angażują się w tę akcję znane osoby i wielkie organizacje, aby nieść bezinteresowną pomoc dzieciom, również finansową. Nie trzeba jednak być sławą, gdyż udział w pisaniu listów może wziąć każdy.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu również zachęca do włączenia się w tą akcję.