Konkurs “Seniorzy w podróży”

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Szanowni Państwo!
Startujemy z pierwszą edycją  konkursu “SENIORZY W PODRÓŻY”.
Wydarzenie organizowane jest w ramach partnerstwa z Wrocławskim Centrum Seniora, w związku z tegorocznymi “Dniami Seniora”.
Konkurs polega na przesłaniu do siedziby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wybranej przez siebie pocztówki z podróży. Może to być pocztówka przedstawiająca miejsce historyczne, krajobraz, ciekawe zabytki, itp. Pocztówka może być nadesłana z dowolnego miejsca na świecie.
Z najciekawszych nadesłanych pocztówek powstanie wystawa. Zapraszamy do udziału w konkursie i zapoznanie się z warunkami udziału.

REGULAMIN  KONKURSU:
1. Organizator:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

2. Cele konkursu:
– podtrzymywanie i promowanie tradycji przesyłania kartek pocztowych
– promowanie podróży jako sposobu spędzania wolnego czasu

3. Adresaci konkursu:
– osoby po 60 roku życia.

4. Warunki wzięcia udziału w konkursie:
– uczestnik może wysłać tylko jedną kartkę pocztową
– kartka może być wysłana z dowolnego miejsca na świecie,
– kartka powinna być zaadresowana na adres korespondencyjny Muzeum:

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

– umieszczenie na kartce dopisku „Seniorzy w podróży”
– przesłanie lub złożenie osobiste kartki konkursowej w kopercie. W trosce o bezpieczeństwo danych uczestników konkursu prosimy o nieprzesyłanie samych kartek (ochrona danych osobowych)
– wpisanie na kartce pocztowej imienia i numeru telefonu kontaktowego, dzięki któremu będziemy mogli skontaktować się z laureatami.

5. Termin:
– ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia pocztówek konkursowych ustala się na godzinę 15:00 dnia 30 września 2023 roku, wskazana data stanowi termin do którego pocztówki muszą fizycznie znaleźć się w siedzibie organizatora konkursu – nie obowiązuje data stempla pocztowego.

6. Wyłonienie zwycięzców:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 października 2023 roku. O wyniku konkursu decyduje wyłącznie Organizator konkursu.
Najciekawsze pocztówki zostaną nagrodzone.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Administrator lub Organizator).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu i bieżącego kontaktu z Uczestnikami Konkursu w związku z Konkursem.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!
Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 3469582 – Dział Edukacji i Promocji lub pisząc na adres email: edukacja@muzeum.wroclaw.pl.

REGULAMIN KONKURSU – SENIORZY W PODRÓŻY (PLIK PDF)