Konkurs na projekt Elektroznaczka z okazji Dnia Elektryka

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

#MPiTWr #konkurs #muzeumpocztyitelekomunikacji #MiędzynarodowyDzieńElektryka #TAORON #energia #elektroznaczek

Szanowni Państwo,

10 czerwca jest Międzynarodowy Dzień Elektryka.

Z tej okazji Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wraz ze wsparciem sponsora tytularnego na rok 2020 – TAURON POLSKA ENERGIA S.A. pragną serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konkursie Facebookowym na projekt “Elektroznaczka”.

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOKOWEGO NA PROJEKT “ELEKTROZNACZKA” Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ELEKTRYKA

1. Organizator konkursu:
• Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wraz ze wsparciem sponsora tytularnego na rok 2020 – TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

2. Cele konkursu:
• Promowanie zainteresowań filatelistycznych wśród dzieci
• Wzrost świadomości oszczędzania energii
• Przybliżenie tematu sposobu powstawania i przepływu energii
• Rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych

3. Adresaci konkursu:
• Dzieci w wieku 5-15 lat

4. Wymagania konkursowe:
• Temat konkursu: Elektryczność (elektryk w pracy, oszczędzanie energii, przepływ energii)
• Technika wykonania: kredka, ołówek, flamaster, farby, bez elementów 3D
• Format pracy: A3, A4, A5
• Praca powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu
• Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną prace
• Prace powinny być zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w postaci skanu bądź zdjęcia z podpisem – imię i wiek dziecka
• Bardzo prosimy by komentarze zamieszczały osoby pełnoletnie (rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie, czy starsze rodzeństwo)
• Szczególną uwagę będziemy zwracać na trafną realizację tematu oraz samodzielność wykonania

5. Termin konkursu:
• Ostateczny termin udostępniania prac ustala się na dzień 23 czerwca do godziny 12:00

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
• Po upływie danego terminu komisja wyłoni trzech laureatów (pierwsze, drugie i trzecie miejsce)
• Wyniku konkursu zostaną ogłoszone 24 czerwca o godz. 12:00 na Facebooku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz na stronie internetowej muzeum.wroclaw.pl
• Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
• Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować za pośrednictwem Facebooka w celu ustalenia sposobu przekazania nagród.

7. Postanowienia końcowe:
• Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
• Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
• Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Uwaga! Opublikowanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejsze jej udostępnienie oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro)