Konferencja ZIW RP: 80-lecie wybuchu II wojny swiatowej

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

3 września 2019 r. w hotelu Piast odbyła się konferencja poświęcona tragicznej rocznicy – 80-lecie wybuchu II wojny światowej.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu z tej okazji przygotowało wystawę Poczty Obozowej VII A Murnau.

Podczas II wojny światowej (1939-1945) polscy jeńcy wojenni – oficerowie i podoficerowie, w niemieckich obozach: Woldenberg, Gross-Born, Neubrandenburg czy Murnau organizowali poczty obozowe. Wydawali znaczki, stemple, całostki.

W małej bawarskiej miejscowości, położonej u podnóża północnych stoków Alp, z koszar wojskowych w pierwszych dniach wojny utworzono obóz dla jeńców wojennych nadając mu urzędową nazwę Oflag VII A.

W obozie zgrupowano około 6000 polskich oficerów oraz kilkuset podoficerów i szeregowych, którzy przebywali w nim przez okres pięciu i pół roku. W listopadzie 1942 r. powołali oni do życia Pocztę Obozową, której owocem są prezentowane na wystawie znaczki, stemple, korespondencja.

Do najważniejszych zadań poczty należało:
1. usprawnienie łączności pomiędzy oficerami w obozie,
2. oszczędność czasu,
3. oszczędność zdrowia i wysiłku nerwowego,
4. przysporzenie dochodu “Funduszowi Wdów i Sierot”,
5. wprowadzenie urozmaicenia w monotonię życia obozowego,
6. wzbogacenie zbiorów filatelistycznych.

Kurator wystawy: Justyna Jeleniewska-Janusz

Autor oprawy plastycznej: Ewelina Grabowska

W trakcie konferencji Krzyżem 100 lat ZIW RP zostały odznaczone dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu p. Agnieszka Miza i  grafik Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu p. Ewelina Grabowska.