Katalog zbiorów dawnej pocztówki

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy do nabycia nowej publikacji!

Tomasz Suma, Widoki poczty. Katalog zbiorów dawnej pocztówki. Stron 339, il. 284.
Tomasz Suma, Widoki Wrocławia. Katalog zbiorów dawnej pocztówki. Stron 260, il. 239.

Dwutomowa publikacja prezentuje niezwykłe kolekcje pocztówek Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu z widokami minionego Wrocławia oraz dawnych gmachów pocztowych na ziemiach polskich w granicach zaborowych i międzywojennych od XIX wieku do końca dwudziestolecia międzywojennego. Jest to pierwsze w Muzeum kompletne, naukowe opracowanie kolekcji dawnych pocztówek. Dzięki pocztówkom możemy odbyć prawdziwą podróż w czasie nawet do lat 80/90 XIX w. Zamieszczone w katalogach reprodukcje pocztówek stanowią zarówno prezentację ciekawych eksponatów dotychczas pomijanych w wydawnictwach, jak też próbę uchwycenia ich głębszego wymiaru poprzez umieszczone opisy i badawczą interpretację ikonografii.
Projekt jest efektem długiej i żmudnej pracy badawczej Tomasza Sumy. Składa się z dwóch części: katalogu pocztówek o tematyce Wrocławia oraz katalogu pocztówek o tematyce dawnych gmachów pocztowych XIX i XX wieku. Stanowi sam w sobie niezwykłą, obfitującą w szczegóły, bogatą ilustrację przeszłości Wrocławia oraz dawnej poczty na terenie całej Polski.

Publikację katalogów sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Katalogi dostępne są w sklepie stacjonarnym:
“Widoki poczty” – 50 zł
“Widoki Wrocławia” – 55 zł