Dzień Znaczka i Światowy Dzień Poczty

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

W tym roku obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę ustanowienia święta „DZIEŃ ZNACZKA”.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, jak co roku przypomina o tym ważnym święcie pracowników pocztowych i filatelistów i składa najserdeczniejsze życzenia!

Święto zostało ustanowione przez ONZ na Kongresie UPU (Universal Postal Union), czyli Światowego Związku Pocztowego, który odbywał się w 1969 roku w Tokio.

Datę Dnia Znaczka wybrano nieprzypadkowo, gdyż 9 października 1874 roku w Bernie powołano do życia Powszechny Związek Pocztowy pod nazwą (fr.) l’Union générale des postes (ang. General Postal Union), który stał się najważniejszą i jedną z najstarszych międzynarodowych organizacji pocztowych.

Dzień Znaczka obchodzony jest różnie w różnych krajach, a świętuje tego dnia aż 150 państw członkowskich.

Organizowane są wystawy filatelistyczne, odczyty, konferencje o znaczeniu poczty w społeczeństwie, zajęcia kulturalne i inne.

W Polsce po raz pierwszy Dzień Znaczka obchodzono w 1956 roku. W tym samym roku otworzono (reaktywowano) nasze Muzeum we Wrocławiu.