Projekt domu pocztowego w Złoczewie

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Tytuł: Projekt domu pocztowego w Złoczewie.

Data powstania: 1836 rok

Wymiary: wysokość 32 centymetry, szerokość 20 centymetrów

Materiał: papier

Rysunek ręczny na kremowym papierze wykonany czarnym tuszem. Szkic dzieli kartę    na dwie części, górną i dolną. Od góry, wyśrodkowany odręczny napis, będący tytułem. Poniżej na środku podpis Front domu, a pod nim rysunek domu pocztowego.

Dom jest parterowy na planie prostokąta o wymiarach 18  łokci wysokości i 43 łokcie szerokości, ze spadzistym dachem i dwoma kominami na jego końcach. Na środku znajdują się drzwi wejściowe. Wejście jest jednocześnie ozdobą tego domu, gdyż jest zadaszone, tworząc prostokątny przedsionek. Jego dach jest w kształcie trójkąta, z malutkim okienkiem, będącym częścią strychu. Daszek podtrzymują cztery kolumny zakończone u góry zdobieniami.

Po obu stronach wejścia są po 4 okna podzielone szprosami. Dom zbudowany jest z drewnianych desek, które wyraźnie zarysowują się na ścianach.

Dolna część karty zatytułowana jest Rozporządzenie wewnętrzne. Przedstawia przekrój poprzeczny domu pocztowego. Na planie narysowano dwa rzędy pomieszczeń. Ich wymiary podane są w łokciach, ówcześnie używanej mierze. W górnym rzędzie od lewej niewielka garderoba – 5 x 8,5 łokcia, taka sama spiżarnia, kuchnia z kominem – 7,5 x 8,5 łokcia, sień – 3 x 8,5 łokcia, izba czeladna z kominem – 12,5 x 8,5 łokcia oraz pomieszczenie pocztowe – 8 x 7 14 łokcia. 

W dolnym rzędzie od lewej dwie izby mieszkalne dla poczmistrza – pierwsza 8 34 x 8 łokci , druga 8 34 x 9 łokci dalej niewielka sień ze schodami na strych 6 14 x 6 łokcie, przed sienią zaznaczony przedsionek, pokój pasażerski – 834 x 9 łokci i kancelaria pocztowa z maleńką sienią – 8,5 x 714.

Poniżej planu podziałka podpisana Rozkład belek. Następnie dwie skale, pierwsza mało czytelna, zaznaczone są na niej odległości co 5 łokci do 30 łokci. Niżej skala dochodząca do 40 łokci, prawdopodobnie określająca długość domu pocztowego.

Opisany plan jest tylko częścią projektu, osobna karta dotyczy zabudowań gospodarskich.

Domy pocztowe umieszczane były na szlaku pocztowym średnio co 25 km. Dzieliły się  na mniejsze stacje przeprzęgowe i większe stacje pocztowe. Na stacjach przeprzęgowych zatrzymywano się głównie tylko po to aby wymienić zmęczone konie. Końmi zajmował się pocztylion, a jego zwierzchnikiem był poczmistrz.