Leszek Czarny

Leszek Czarny (ok. 1240-1288) książę łęczycki, sieradzki, sandomierski i krakowski z cyklu rysunków Poczet królów i książąt polskich, Jan Matejko 1890, Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Wydawnictwo Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 1998
Nakład: 1500 szt.

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Cena: 1,00 PLN