Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Data powstania: kopia modelu  krokomierza  z XVI wieku, wykonana w 1958 roku

Wymiary: średnica 13 cm, grubość 4 cm

Materiał: drewno i metal

Krokomierz jest czarno-szary. Kształtem przypomina dysk i ma wielkość rozwartej dłoni. Składa się z dwóch tarcz: mniejszej i większej oraz jednej wskazówki.  Tarcza mniejsza, wewnętrzna, zawiera podziałkę kroków namalowaną po obwodzie okręgu czarnymi pionowymi kreseczkami. Jej tło jest białe a na nim, od środka na zewnątrz rozchodzi się promieniście pięć czarnych wydłużonych kształtów, przypominających trapezy.  Na środku zamontowana jest czarna, krótka wskazówka. Tarcza większa, zewnętrzna, jest cała czarna. Wokół niej, na obrzeżach, namalowano srebrne duże liczby co dziesięć. Jest to podziałka odmierzająca mile.  Krokomierz to urządzenie, które mierzy kroki. Stosowane było w polskiej poczcie w czasach królewskich. Krokomierz nosił przy sobie każdy goniec pieszy doręczający listy adresatom.  

Dawny krokomierz był wykonany z drewna lub metalu, zaś jego mechanizm z mosiądzu. Był urządzeniem prostym opartym na działaniu wahadła na sprężynie. Goniec – przemieszczając się i poruszając udem w rytm kroków – uruchamiał wahadło zamontowane na sprężynie wewnątrz urządzenia, które liczyło kroki i przesuwało wskazówkę na odpowiednią wartość.