Zacznijmy od podróży przez Niemcy…

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Zacznijmy od podróży przez Niemcy…

Co za muzyka! […] Audytorium jest zachwycone. Cóż, kiedy właśnie w tej chwili wbiega do salonu pocztylion i – nieczuły na znaki ostrzegawcze poczmistrza – woła na cały głos: „Konie zaprzężone, dyliżans do drogi gotowy!” […] Chopin natychmiast powstaje od fortepianu.[…] Nie pomogły argumenty artysty, że konie czekają, że czas nagli. Wszyscy – i poczmistrz z rodziną, i podróżni – zapewniali jak najbardziej przekonująco, że nikt się nie spieszy, że nikomu nic się nie stanie, jeśli wyjedzie trochę później i że każdy poczytuje sobie za największe szczęście, iż może słuchać gry tak świetnego pianisty. A zwłaszcza poczmistrz […]: – Zagrajcie, mistrzu, zagrajcie! Nie obawiajcie się spóźnienia. Każę założyć najlepsze konie kurierskie. […] Do dyliżansu barczysty poczmistrz zaniósł Chopina na rękach. […] Najlepsze konie stacji pocztowej pocwałowały. Pocztylion zagrał na trąbce, że aż ha!”

(Opis podróży Chopina z Berlina do Warszawy w 1828 r.: Aleksander Śnieżko, Chopin u poczmistrza w Sulechowie, [w:] Ireneusz Zalewski, Najlepsze konie pocwałowały, „Poczta Polska”, Warszawa 2000, nr 11)

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)