W siną dal czyli dawnym traktem pocztowym

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

W pojęciu „komunikacji” zawartych jest wiele znaczeń.
Zwykle rozumie się ją jako formę bezpośredniego (lub pośredniego) kontaktu między dwoma lub nawet kilkunastoma osobami wymieniającymi się nawzajem informacjami. Może mieć ona postać pozawerbalną – przekazywaną i odczytywaną np. za pomocą gestów lub werbalną, słowną. Pojęcie komunikacji występuje także w cybernetyce i dotyczy przekazywania informacji między układami technicznymi lub układami technicznymi a otoczeniem.
Komunikację można także rozumieć jako możliwość przewozu różnego rodzaju ładunków takich jak listy, paczki, artykuły spożywcze, książki… Ale nie tylko, bowiem pojęcie komunikacji dotyczy także przewozu osób. I choć dwa pierwsze terminy mają duże znaczenie dla rozwoju i utrzymania więzi społecznych oraz dokonań naukowo-technicznych, to przedmiotem tego tekstu będą jedynie możliwości przewozu poczty i osób, tak charakterystyczne dla okresu nowożytnego oraz związane z nim pamiątki. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że przedstawiana forma komunikacji odegrała istotną rolę w historii ludzkości. Nie byłaby jednak ona możliwa bez odpowiedniej infrastruktury, której głównym elementem były drogi i stacje pocztowe.
Na znajdującej się w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji mapie pochodzącej z 1856 roku, można zobaczyć sieć dróg łączących miasta i wioski, rozsiane na obszarze obecnych ziem polskich oraz dużej części Europy – mapa bowiem pokazuje tereny od Londynu i Kopenhagi do Bolonii oraz od Poitiers po Puławy.
Doskonale widać na niej gęstą „arterię” dawnych szklaków dyliżansowych, biegi poczt pospiesznych i eksptrapoczty oraz ważne węzły komunikacyjne, w których koncentrowały się linie wielu traktów.
Co ciekawe, mapa – wykonana w technice litografii na cienkim papierze w kolorze kremowym z kolorowanymi granicami poszczególnych państw – była wydana w wydawnictwie Englische Kunstanstalt, założonym przez angielskiego rysownika i stalorytnika Alberta Henry’ego Payne w Lipsku. Stanowiła ona załącznik do wydawanego przez niego „Bilder der Zeit” czyli ilustrowanej, corocznej kroniki.
Mapa jest dość okazała – jej wymiary to 1068 mm x 1210 mm, z czego samo pole z przedstawieniem wspomnianej części Europy zajmuje 708 mm x 856 mmm. Mapa została podklejona płótnem i oprócz wspomnianych wcześniej traktów i stacji pocztowych widać na niej podane w milach odległości między nimi. Całość zamknięta jest efektowną i elegancką bordiurą przedstawiającą panoramy kilkunastu miast.
W zbiorach naszego Muzeum obiekt ten znajduje się od 1957 roku i obecnie jest w stałej ekspozycji.
Pisząc o dawnych drogach, po których przemieszczały się różnorodne pojazdy konne, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zgłębienia tej tematyki. Doskonałą okazją ku temu będą tegoroczne obchody Dni Muzeów.
Przypomnijmy, że odbędą się one 18 maja.
Nasze Muzeum serdecznie zaprasza na godz. 20 na wykład poświęcony zagadnieniu XVIII wiecznych i nieco późniejszych podróży pt.: „Dawnym traktem pocztowym”.
Podczas wykładu zostanie poruszona tematyka związana z szeroko pojętymi podróżami – od traktów przecinających Polskę i Europę, po „księgi zażaleń”, zapisywane przez dawnych podróżników.
Przedstawione zostaną sylwetki najbardziej znanych globtroterów, ich relacje i doświadczenia. Na podstawie pamiętników i wspomnień nowożytnych podróżników spróbujemy określić najmodniejsze kierunki owych wypraw, a także ich wpływ na życie, na sposób widzenia i pojmowania świata.
Zapraszamy serdecznie!