Rzadka pamiątka i jednocześnie najwyższe wyróżnienie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Wśród licznych cymeliów przechowywanych w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu znajduje się m.in. rzadka pamiątka i jednocześnie najwyższe wyróżnienie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przyznawane za działalność artystyczną na rzecz sportu. To PRIX OLYMPIA – złoty medal w formie plakiety przyznawany w Lozannie. Eksponat będący dziś własnością Muzeum przekazało do zbiorów Ministerstwo Łączności w 1984 roku. Medal został przyznany Polsce w tym samym roku za polski znaczek emisji olimpijskiej „Szermierka”, którego projektantem był znakomity artysta, Jacek Brodowski.
Medal przedstawia na awersie postać kobiecą w profilu lewym z fragmentem skrzydeł zamiast rąk (personifikacja Nike) stojącą na cokole z napisem: PRIX OLYMPIA. Po prawej w poprzek pięć kół olimpijskich wkomponowanych w podłużny pionowy napis trójwierszowy: COMITÉ INTERNATIONAL OLIMPIQUE. Rewers z kolei w górnej połowie we wklęsłym polu zawiera pięć kół olimpijskich na tle trzech znaczków pocztowych. Poza niszą w dolnym marginesie dwuwierszowy napis: PRIX OLYMPIA 1984. FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE OLYPIQUE. Pośrodku wygrawerowany napis dedykacyjny: POLOGNE. Medal został wybity w Hiszpanii, zaś jego autorem był wybitny artysta Joseph Maria Subirachs (1927-2014).

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)