Pszczelarstwo w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Godziny otwarcia

Czwartek: 10:00 – 16:00

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu to placówka muzealna gromadząca eksponaty związane z historią poczty i telekomunikacji. Jej zbiór jest bogaty i zróżnicowany, obejmujący zarówno dokumenty, szyldy urzędów pocztowych, skrzynki pocztowe, mundury, telegrafy, telefony oraz znaczki i kartki pocztowe. Wśród wielości tematycznych przedstawień w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdują się także obiekty związane z szeroko pojętym pszczelarstwem. Ich treści przedstawiają owady, ule, osoby zasłużone dla rozwoju pszczelarstwa oraz skojarzone z tą tematyką hasła.

Wśród nich znaleźć można:

  •  dwa znaczki pocztowe wyemitowane z okazji 50-tej rocznicy śmierci Jana Dierżona, nazywanego „ojcem współczesnego pszczelarstwa”. Pierwszy z nich przedstawia popiersie znanego pszczelarza i uczonego (warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie on odkrył zjawisko partenogenezy u pszczół), drugi, znajdujący się na tle ula wizerunek owada – pszczoły z rodziny błonkówek – siadającego na kwiatku. Znaczki zostały wyemitowane w 1956 roku pt.: „ 50. rocznica śmierci dra Jana Dzierżona”, numer z katalogu Fischera: 841-842[1];
  •  znaczek Powszechnej Kasy Oszczędności pt.: „Miesiąc oszczędności”, z hasłem „Zacznij oszczędzać” i grafiką owada – pszczoły na kwiecie koniczyny – wpisanego w literę „O”, o nominale 60 gr, wyemitowanym w 1961 r., numer z katalogu Fischera: 1118[2];
  • znaczek z serii „Owady chronione”, przedstawiający trzmiela i pochodzący z 1961 r., numer w katalogu Fischera: 1143[3];
  • serię znaczków pocztowych pt.: „XXXI Międzynarodowy Kongres Pszczelarski Apimondia 87 w Warszawie”, pokazujących owady, ule oraz sposób zbierania miodu. Znaczki zostały wyemitowane w 1987 r., numery z katalogu Fischera: 2958-2963[4].

Tematyka pszczelarska jest także obecna na kartkach pocztowych, znajdujących się w zbiorach naszego Muzeum, a mianowicie:

  • na kartce pocztowej pochodzącej z 1981 r., wyemitowanej z okazji rocznicy urodzin J. Dzierżona, pt.: „170 rocznica urodzin ks. J. Dzierżonia”[5]. Projektantką tej karki była Helena Matuszewska;
  •  na dwóch kartkach pocztowych wyemitowanych w 1987 r. pt.: „XXXI Międzynarodowy Kongres Pszczelarski Apimondia 87 w Warszawie”. Na jednej z nich znajduje się popiersie podpisane „Twórca nowoczesnego pszczelarstwa – Ks. Dr Jan Dzierżon”, ze znaczkiem pszczoły na plastrach miodu w barwach narodowych, otoczonych kwiatami. Druga przedstawia kwiat z dwoma owadami oraz znaczek z trzema plastrami miodu, w które wpisane są wieże trzech miast: Warszawy, Poznania i Krakowa. Kartki oznaczone są numerami 961–962 z katalogu Fischera[6], a zaprojektował je Karol Śliwka;
  • kartka pocztowa wyemitowana w 2006 r., pt.: „Rok Dzierżonowski”[7]. Kartkę zaprojektował Jerzy Pietras i zobaczyć na niej można ul snozowy Dzierżona. Znaczek umieszczony na kartce przedstawia uczonego z informacją o odkryciu przez niego partenogenezy oraz wizerunek pszczoły na plastrach miodu, otoczonych symbolicznymi przedstawieniami kwiatka. Kartka ma numer w katalogu Fischera 1410 i została wydana w nakładzie 60.000 egzemplarzy.

Pisząc o pszczelarskiej tematyce obecnej w polskich znaczkach i kartkach pocztowych warto pomyśleć zarówno o wpływie jaki miała ona (i ma nadal) na życie ludzi, a przy okazji także i o roli muzeów, które od lat gromadzą podobne oraz inne „pamiątki przeszłości”.

Zapraszamy do odkrywania historii, widocznej w eksponatach naszego Muzeum.

[1] Fischer, Katalog Polskich Znaków Pocztowych Tom I, 2018
[2] tamże
[3] Fischer, Katalog Polskich Znaków Pocztowych Tom I, 2018
[4] tamże
[5] https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-cp-1981-cp0790
[6] https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-cp-1987-cp0961
[7] https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-cp-2006-cp1410