Pierwszy kierownik Muzeum – Wacław Jacek Laskowski

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

25 stycznia 1921 roku pierwszym kierownikiem muzeum zostaje Wacław Jacek Laskowski (1857-1932), administracyjny pracownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
Wacław Jacek Laskowski h. Korab, był inżynierem-technologiem, zesłańcem syberyjskim. Urodził się 24 listopada 1857 r. w Jatwiesku (gubernia grodzieńska) jako trzeci syn asesora kolegialnego i zesłańca syberyjskiego skazanego za udział w powstaniu styczniowym, Ignacego Laskowskiego i jego drugiej żony Olgi z Bohuszewiczów. Wacław z kolei w młodości był działaczem socjalistycznym i współpracownikiem rosyjskiej organizacji rewolucyjnej Narodnaja Wola dążącej do obalenia caratu. W latach 1876-1881 studiował w Petersburskim Państwowym Instytucie Technologicznym. W 1880 r. wstąpił do Petersburskiej Gminy Socjalistów Polskich, konspiracyjnej organizacji głoszącej hasła odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rewolucji społecznej. Aresztowany w marcu 1881 r. został osadzony w petersburskim więzieniu, a następnie w 1882 r. skazany na karę pięciu lat zesłania. Karę odbywał w Jałutorowsku w zachodniej Syberii. Od 1899 r. był właścicielem kopalni na złotonośnych terenach Uralu w okolicach Koczkaru, zaś od końca lat 80. XIX w. współorganizował Koła Opieki nad Polakami w Demarino i Troicku. Następnie wyjechał do Połocka (1911), później mieszkał w Witebsku, rodzinnym majątku w Laskowie, a ostatecznie w Warszawie, gdzie po 1918 r. został zatrudniony jako urzędnik Sekcji IV w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. W 1920 r. otrzymał polecenie zorganizowania Muzeum Pocztowo-Telegraficznego, którego został aranżerem i pierwszym kierownikiem. W Ministerstwie pracował do przejścia na emeryturę w 1924 r.
Zmarł w Warszawie 26 listopada 1932 r.
.
Zapraszamy! 📯
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).