Pieczęcie pocztowe – małe dzieła sztuki. 2

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Prezentujemy dzisiaj kolejną pieczęć, tym razem pochodzącą z Rzeszowa z czasów Austro-Węgier (lata 1867-1918). Jest ona okrągła i wykonana została z metalu. Mierzy 32 mm średnicy. Na jej środku widoczne jest Godło Monarchii Habsburskiej. Powyżej niego umieszczono napisy w języku niemieckim „K.K. POST-u. TELEGRAFENAMT” oraz polskim „C.K. URZĄD POCZTOWY I TELEGRAFICZNY”. Na dole większymi literami wyryto zaś nazwę miasta – „RZESZÓW”.

Muzealium jest naszą własnością już od czasów przedwojennych i, jak widać, wciąż jest w dobrej formie. 🙂

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)