Pieczęcie pocztowe – małe dzieła sztuki. 1

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Jednymi z najpiękniejszych oraz jednocześnie najbardziej niedocenionych eksponatów ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu są dawne pieczęcie pocztowe. Te malutkie rekwizyty wykonane zostały z niebywałą starannością i niesamowitą precyzją. Śmiało można byłoby je określić mianem małych dzieł sztuki.

Jednym z takich właśnie „cudeniek” jest pochodząca ze Lwowa, byłej stolicy Królestwa Galicji i Lodomerii, owalna metalowa pieczęć o wymiarach 65 x 38 mm z czasów Austro-Węgier (lata 1867-1918). W jej centralnej części widoczne jest Godło Monarchii Habsburskiej. Powyżej niego wyryto napisy w języku niemieckim „K. K. ABTHEILUNG FÜR UNBESTELLBARE POSTSENDUNGEN LEMBERG” oraz po polsku „C. K. ODDZIAŁ DLA NIEDORĘCZALNYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH • LWÓW •”.

Muzealium przekazane zostało do naszych zbiorów przez Główną Składnicę m. p. w Warszawie w dniu 7 lutego 1930 r. Widać jednak, że czas obchodzi się z nim łaskawie, dzięki czemu można nadal podziwiać jego niepowtarzalny urok.

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)