Pamiątkowy album Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

Pamiątkowy album Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy jest dość okazały (jego wymiary to 67 x 50 x 10 cm) i zawiera 31 kart z informacjami, dotyczącymi pierwszych polskich datowników, pieczęci, druków, podpisów pracowników i formularzy, używanych na terenie Bydgoszczy oraz zestawień statystycznych z tamtejszej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

Jego grzbiet oraz spód oprawy pokryty jest bordowym pluszem, zaś pozostałe części powleczono złotą farbą. Na wierzchniej stronie albumu z białej skóry zostało wykonane ozdobne obramienie oraz narożniki. Środkową część zajmuje biało-brązowa tarcza herbowa ze srebrnym monogramem „WS”, oznaczającym Władysława Stesłowicza, ówczesnego ministra Poczt i Telegrafów, który pełnił swe obowiązki od 24 lipca 1920 roku do 6 czerwca 1922 roku.

Album został przygotowany w sposób niezwykle gustowny, wręcz elegancki, a jego waga poznawcza czy historyczna była i jest ogromna. Wartość albumu została w pełni doceniona podczas Międzynarodowej Wystawy Znaczków Pocztowych w Genewie, która odbyła się w 1922 roku. Album przyniósł Polsce złoty medal, a była to pierwsza wystawa w jakiej brał udział nasz kraj po odzyskaniu niepodległości.

Redakcja „Nowego Filatelisty” tak komentowała to wyróżnienie: „Tak więc filatelistyka polska odniosła po raz pierwszy zagrannica wielki triumf, który niemało przyczyni się do stabilizacji wartości polskiego znaczka na rynkach światowych – a co za tem idzie – przyniesie Skarbowi Państwa duże dochody”.

Warto pamiętać o tym, że z 17 pierwszych nagród (złotych medali) przyznawanych w różnych kategoriach, Polska otrzymała trzy.  O pierwszym złotym medalu już wspominaliśmy – w taki właśnie sposób został uhonorowany opisywany dziś album. Drugi złoty medal otrzymał Włodzimierz Polański – wnikliwy badacz dziejów poczty na ziemiach polskich oraz wieloletni dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji – za zbiór „Poczta Polska w XVIII i XIX wieku” oraz za pracę historyczną. Trzeci złoty medal przyznano Polsce za zbiory Włodzimierza Rachmanowa „Szwajcaria kantonalna”. Oprócz wspomnianych, najwyższych wyróżnień, Polska otrzymała także jeden srebrny medal oraz dwa medale brązowe.

I tak ów niezwykły, pamiątkowy album, dokumentujący działalność miejscowej poczty, stał się zaczątkiem sukcesów polskiej filatelistyki na arenie międzynarodowej.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji ma go w swych zbiorach od 24 kwietnia 1921 roku, jako dar od ministra, Władysława Stesłowicza.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Muzeum!
+48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro)