Niezrealizowany projekt znaczka autorstwa Franciszka Winiarskiego

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Niezrealizowany projekt znaczka autorstwa Franciszka Winiarskiego z 1968 r. emisji: 75 lat ruchu filatelistycznego w Polsce.

Grafik pokazał przy skrzynce pocztowej dwie kobiety z listami. Pierwsza jest w stroju z XIX w. (w 1893 r. powstał w Krakowie Polski Klub Filatelistów), sukienka drugiej kobiety pochodzi z lat 60-tych XX w.

Sukienki w takie wzory były modne w epoce Op-artu (ang. optical art) – kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie stosujący abstrakcyjne kombinacje linii dające geometryczne złudzenia optyczne, efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia. Za okres szczytowy op-artu uznaje się lata 50. i 60. XX wieku.

Franciszek Winiarski (1931-1999) grafik, malarz studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1951-1952, na warszawskiej ASP w latach 1952-1957. Projektował plakaty, znaki firmowe, okładki książek i znaczki pocztowe.

 +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)