Muzeum Poczty i Telekomunikacji istnieje już prawie sto lat

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

Muzeum Poczty i Telekomunikacji istnieje już prawie sto lat. Założone zostało w Warszawie w 1921 roku i działało tam aż do roku 1951, kiedy zostało zlikwidowane. Jego reaktywacja nastąpiła w 1956 r. jako nową siedzibę Muzeum wyznaczono Wrocław, gdzie Muzeum znajduje się do dziś. Od pierwszego roku swej działalności Muzeum brało czynny udział w międzynarodowych wystawach filatelistycznych będąc reprezentantem Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Intensywną działalność kulturalną oraz wystawienniczą przerwała II wojna światowa. Po jej zakończeniu Muzeum przystąpiło do pracy już w roku 1945. Trzy lata później bierze udział w Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej w Bazylei (Szwajcaria) zorganizowanej przez Międzynarodowy Związek Filatelistów (FIP). Udział w niej wzięło 27 państw, w tym Polska, której eksponat starannie przygotowało Muzeum Poczty i Telekomunikacji mieszczące się wówczas w Warszawie. Za wysoką jakość eksponatu Muzeum otrzymało złoty medal, który był pierwszym powojennym sukcesem MPiT. Medal do dziś przechowywany jest w zbiorach muzealnych stanowiąc ozdobę kolekcji liczącej prawie tysiąc eksponatów medalierskich.

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)