Międzynarodowy Dzień Pokoju

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

#filatelistyka #MPiTWr #muzeumpocztyitelekomunikacji #MiedzynarodowyDzienPokoju #ONZ

Dziś Międzynarodowy Dzień Pokoju !
Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku.

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 24 października 1945 roku, z siedzibą w Nowym Jorku. Jej celem nadrzędnym jest zapewnienie pokoju, propagowanie zasad współpracy między narodami i przestrzeganie praw człowieka.

◾️ Filatelistyka Zagraniczna, Węgry, 1985 r.
◾️Filatelistyka Zagraniczna, Austria, 1985 r.
◾️Filatelistyka Zagraniczna, Nowy Jork, 1982 r.

 +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).